Vodcasts

Bioinformatics I VODcasts

VODcast is het aanbieden van video op aanvraag door middel van RSS of Atom feeds.De term is een combinatie van VOD, wat staat voor Video On Demand, en webcasting of broadcasting. Voorheen werd VODcast ook wel Video RSS Feed, Videocast, Video Podcast of VLOG genoemd, net als podcasting audio RSS feed en audioblogging werd genoemd.

Deze term is generieker dan “podcasting” door het los te koppelen van een product (iPod). Het is gemakkelijk uit te spreken en beschrijft de functie beter dan podcasting. VODcasts worden ingezet als on-demand televisiekanalen die op tal van apparaten (PC, portable en ook in de woonkamer) kunnen worden geconsumeerd. VODcasting werkt net als podcasting met RSS 2.0, en kan worden gebruikt met bestaande podcast programma’s zoals iPodder en Doppler, die de MP4, MOV, AVI, RM en WMV extensies kunnen koppelen aan mediaspelers.

All material is created by Maté Ongenaert @ BioBix, lab. for Bioinformatics and computational genomics
at the Departement of Molecular Biotechnology
Faculty of Bioscience Engineering
Ghent University
Belgium